drmaljkovic-slika

Zovem se Igor Maljković, rođen sam 1972 godine. Medicinski fakultet sam upisao, studirao i u Beogradu završio 1997, sa prosečnom ocenom 9,25 . Specijalizaciju plastične hirurgije obavio sam na VMA u Beogradu u periodu 2001-2006 i položio ispit sa odličnom ocenom (5 ).

U prvih nekoliko godina specijalističkog staža bavio sam se dominantno rekontruktivnom hirurgijom, a pokušavao sam i u „malu“ bolnicu u provinciji da uvedem operaciju rekonstrukcije dojke.Kad nisam naišao na adekvatan odgovor „nadležnih“ lagano sam prešao u estetsku hirurgiju, kojom se i sad gotovo isključivo bavim.

Ovim blogom pokušavam da približim interesantne teme iz estetske hirurgije svima koji to žele da pročitaju, kao i da opišem neke svoje trenutke vezane za posao.

Pošto je pitanje cena uvek prisutno, trudim se da učinim estetsku hirurgiju dostupnom i onima koji ne žive od estrade ili vrhunskog sporta, mada su i oni česti i rado viđeni gosti.

2500

Do sada sam obavio preko 2500 operacija iz domena:

plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.

Diplome i Licence

Gotovo da ne postoji žena koja je zadovoljna svakim delom svoga tela ili lica.

Najnovija istraživanja pokazuju da bi se čak 90% njih prepustilo rukama plastičnog hirurga.